شکایت مشتریان

نام واحد صنفی/شرکت/موسسه(*)
Please enter the name!

نام و نام خانوادگی متقاضی(*)
Please enter the name!

شکایت از قسمت /خدمات(*)
ورودی نامعتبر است

متن شکایت(*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیک
ورودی نامعتبر است

شماره تماس ثابت
ورودی نامعتبر است

شماره همراه
ورودی نامعتبر است

بارگذاری متن شکایت(*)
ورودی نامعتبر است

لطفا فایل های مورد نظرتان را حداکثر با حجم 200 کیلو بایت و با پسوندهای PDF ، DOC,DOCS ، JPG ، TXT ، ارسال کنید

کد امنیتی
ورودی نامعتبر است